duurzame innovatie
in de regionale
kenniseconomie

Samenwerken

Duurzame Innovatie in de Regionale Kenniseconomie is een zogeheten dubbellectoraat van het ROC Alfa-college (mbo) en Stenden Hogeschool (hbo). Ook de Hanzehogeschool Groningen is inmiddels nauw betrokken. Heel belangrijk is ook de inbreng van bedrijven en instellingen uit de regio. In de kenniskring en de innovatieketens waarmee het lectoraat samenwerkt, zitten daarom 110 bedrijven, 15 gemeentes, 4 provincies, 4 kenniscentra, circa 15 hoogleraren en meer dan 40 mbo- en hbo-docenten.

We zorgen ervoor dat de ervaringen uit ons onderzoek terugkomen in het onderwijs. We ontwikkelen opleidingsprogramma’s voor studenten en werknemers waarbij werken en leren gecombineerd worden. Dat zijn bijvoorbeeld cursussen op maat voor mensen die nu werken. Maar ook reguliere studenten kunnen te maken krijgen met het onderwerp duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie.

In het Regionaal Co-Makership Laboratorium (ReCoMa-Lab) werken studenten en docenten van diverse opleidingen van Alfa-college en Stenden Hogeschool samen met regionale bedrijven aan innovatie. Mogelijke vraagstukken rondom de lectoraatsthema’s worden vanaf het begin door de partners gezamenlijk verkend. Het blijkt een zeer succesvolle formule voor samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Deze animatie geeft een inkijk in de formule.