test DUO INTERVIEW – Anke Arts – docent aan de deeltijdopleiding Leisure & Events (NHL Stenden hogeschool) | Regionale Kennis Economie

duurzame innovatie
in de regionale
kenniseconomie

Werkgever gebaat bij stimuleren van werkplekleren

Het roept de nodige koudwatervrees op. Toch levert het leren in combinatie met werken veel op en niet alleen voor de werknemer. De organisatie waar de deeltijdstudent werkzaam is kan er haar voordeel mee doen. Anke Arts, docent aan de deeltijdopleiding Leisure & Events van NHL Stenden hogeschool, spreekt uit eigen ervaring. In het lectoraat duurzame innovaties in de regionale kenniseconomie gaat zij onderzoeken wat de effecten zijn van leren op de werkplek. ‘Ik ben ervan overtuigd dat je de keuze van iemand om zich verder te ontwikkelen en te ontplooien alleen maar kunt toejuichen.’ Ze wil die aanname graag met feiten staven.

Arts werkte bij de RAI in Amsterdam als controller voor de horeca en catering, toen ze besloot haar master hospitality te doen aan een universiteit in Engeland. Ze bleef in dienst bij de RAI en koos voor een deeltijdopleiding op afstand. Haar toenmalige interim-manager vond het maar niets, hij had zichzelf alle benodigde kennis in de praktijk eigen gemaakt. ‘Het is een gegeven dat werknemers die hun werk willen combineren met een studie vaak op weerstand stuiten’, meent de docente en onderzoekster. Onlangs hoorde ze van twee deeltijdstudenten die ze begeleidt een soortgelijk verhaal. ‘Bij een sollicitatie kregen ze te horen dat hun ambitie om verder te leren als een soort van afleiding werd ervaren. Ze kregen de baan dus niet.’

Het is dat gebrek aan bewustwording dat Arts met haar onderzoek voor de kenniskring hoopt te tackelen. ‘Het is zonde dat organisaties zo terughoudend reageren, terwijl het hen juist heel veel kan bieden’, meent ze. ‘Ik zie een enorme meerwaarde van leren tijdens het werk en wat dat oplevert voor de persoonlijke ontwikkeling en wat het een bedrijf aan nieuwe inzichten brengt.’ Het doel van het onderzoek zou zijn om dergelijke ervaringen overdraagbaar te maken naar andere organisaties. In samenwerking met zeilschool Pean bij Akkrum hoopt Arts een onderzoek op te tuigen waar de onderneming en het lectoraat de vruchten van plukken.

‘Het mooie van het lectoraat is dat het zo nadrukkelijk de samenwerking met het mkb zoekt. De bedrijven zijn al bezig zichzelf te ontwikkelen. Er is latent een vruchtbare bodem aanwezig, zij zien de meerwaarde van een verbinding met het onderwijs.’

De zeilschool hanteert een buitengewoon constructieve manier van leren. De kinderen doorlopen de verschillende cursussen om zelf te leren zeilen, en gelijktijdig put de zeilschool uit dit potentiële reservoir om uit die lesgroepen zeilinstructeurs te werven. ‘Het gebruik maken van eigen kweek is voor mij een interessante vorm van leren.’ Het idee is om met studenten vervolgens de zeilschool te ondersteunen bij het opzetten van een ‘lerend netwerk’ met andere organisaties op het snijvlak van vrije tijd en gezondheid. ‘Als onderwijs kunnen wij weer leren van de trends in de watersportsector en hoe daar trainingen verlopen.’

De studenten die in het onderzoek participeren leren daar zelf ook weer van en verrijken zichzelf. Op haar beurt kan de organisatie de uitkomsten toepassen op zichzelf. ‘Door met elkaar de verbinding aan te gaan, kunnen we van elkaar leren’, concludeert Arts. Zij vermoedt dat organisaties die zich verdiepen in de noden en behoeften van hun werknemers en daarop inspelen, beter in staat zijn hen voor langere tijd vast te houden. ‘Juist in gebieden met een krimpende bevolking, is het van groot belang om personeel aan je te binden.’

Het onderzoek zou zich moeten richten op de innovatieve kracht van verschillende vormen van leren op de werkplek, schetst Arts. ‘Wat kan een student bijdragen aan de organisatie waar hij stage loopt of in deeltijd werkt en welke do’s en dont’s zijn daarbij doorslaggevend.’ Voor deeltijdstudenten geldt al dat hun opdrachten altijd de eigen werkomgeving betreffen, maar volgens Arts is het wenselijk te kijken of hun bevindingen daadwerkelijk toegepast worden. ‘Heeft de student voldoende kracht om de verworven inzichten handen en voeten te geven en waarvan is dat afhankelijk?’ Na haar baan bij de RAI en voor haar dienstverband bij NHL Stenden werkte de docente drie jaar als onderzoekster bij een adviesbureau. ‘Hoe mensen leren en hoe ze die kennis in praktijk brengen, vind ik fascinerende materie.’