duurzame innovatie
in de regionale
kenniseconomie

Publicaties

Hoe kom je tot duurzame samenwerkingsrelaties van mbo- en hbo-instellingen en bedrijven en maak je nieuwe combinaties in leren en werken? Het lectoraat heeft de opdracht dit te onderzoeken. De samenwerkingsrelaties moeten aansluiten bij de regionale kenniseconomie. Ook wordt onderzocht in hoeverre de methodiek geschikt is voor toepassing in diverse regio’s.

‘Learning by doing’ staat hierbij centraal en daarom hebben we tientallen projecten met partnerorganisaties lopen in de domeinen toerisme en zorg en wonen. Voorbeelden daarvan zijn onder meer ‘informeel leren bij Treant’. Hier hebben we onderzoek gedaan naar het leerklimaat en hebben we geholpen met het opzetten van een lerende organisatie. Ook droegen we bij aan het te realiseren expertisecentrum van het Hunebedcentrum en aan het behandelcentrum Het Klooster in Hoogeveen.

Proefschrift
Het proefschrift van lector Ineke Delies vormt de inhoudelijke basis voor de projecten binnen het lectoraat. Dit proefschrift omvat een empirisch onderzoek naar kennisallianties tussen beroepsonderwijs (ROC) en bedrijfsleven. Het lectoraat doet daarom onderzoek en initieert en/of neemt deel aan projecten. Door dit te doen met studenten en docenten van Alfa-college en Stenden Hogeschool zorgen we ervoor dat de opgedane praktijk- en onderzoekservaring uiteindelijk terugkomt in het onderwijs.

 

Nieuwsbrieven

December 2019

Juli 2019

Maart 2019
December 2018
Oktober 2018
Juli 2018
April 2018
Februari 2018
December 2017
Oktober 2017

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen meld u dan aan via:Christina Jansma

Publicaties
– Delies, I. (2013): Multidisciplinaire samenwerking in de regio in Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2013. Uitgave van het NRIT Den Bosch, oktober 2013
– Delies, I. (2013): In de Verlenging. Terug- en vooruitblik 1e en 2e lectoraatsperiode. Deel 3 van de publicatiereeks van het lectoraat, uitgegeven door Alfa-college en Stenden University, Emmen, juni 2013
– Delies, I. (2015) Verbindingskracht & Combinatievermogen: dé basiskenmerken van succesvolle samenwerking beroepsonderwijs/bedrijfsleven. Bildungskalender 2016, Leusden ISW p.2 juni 2016.
– Delies, I. (2015). Grenzenloos verbinden en combineren. In H. Blom en C. Zantingh (red.). Rijnland in de Regio. Onderzoek en activiteiten van Stenden Hogeschool en het Alfa-college in de noordelijke Nederlands-Duitse grensregio. Leeuwarden/Groningen: Stenden Hogeschool en Alfa-college p. 47-69.
– Delies, I. (2017). Verhalen over verbindingen. Regionaal comakership.

Onderzoekers binnen het lectoraat publiceren regelmatig op grotere en kleinere schaal. Wilt u een uitputtend overzicht? Mail ons.