duurzame innovatie
in de regionale
kenniseconomie

Musea als platforms voor duurzame ontwikkeling

Musea als platforms voor duurzame ontwikkeling

Maaike de Jong, onderzoeker en onderzoekscoördinator heeft 10 weken lang de rol van musea als interactief community platform verkend. Het is de meeste mensen wel bekend dat musea boeiende educatieve ervaringen kunnen bieden. Daarnaast streven moderne musea ernaar om...

Lees meer
Witteveen in race voor dorpsvernieuwingsprijs

Witteveen in race voor dorpsvernieuwingsprijs

In Witteveen is het begrip naoberkracht met verve nieuw leven ingeblazen. En dat blijft niet onopgemerkt. In november won het dorp de Henk Aalderinkprijs van het samenwerkingsverband voor plattelandsgemeenen. En eind 2017 werd ook bekend dat de landelijke...

Lees meer
Multidisciplinair werken aan leefstijl

Multidisciplinair werken aan leefstijl

In de nieuwsbrief van februari hebben wij u kort iets verteld over nieuwe lectoraatspartner Chavah, Leef-Leerhuis voor jonge moeders in de stad Groningen. “Elk leven is uniek, waardevol en mag geleefd worden.” Dit is de visie van Chavah. De tieners en jonge vrouwen...

Lees meer
Op zoek naar balans in festivals

Op zoek naar balans in festivals

Martin Groters gaat vanuit het lectoraat onderzoek doen naar wat hij noemt ‘festivalisering’. Het aantal festivals en events groeit snel en Groters is benieuwd naar de balans tussen draagvlak en reuring. ‘Samen met gemeenten en organisatoren gaan we onderzoek doen...

Lees meer
Healthy Ageing, maar dan in de praktijk

Healthy Ageing, maar dan in de praktijk

Op het MDK in Groningen hebben leden van het lectoraat met Edwin Kuipers meegedacht over de #ImagineRun. De ImagineRun is een wandel- en hardloopevent op 29/09 waaraan 3 miljoen mensen mee moeten gaan doen, overal ter wereld. Dit doen ze, door in te loggen op het...

Lees meer
Lectoraat ook in Friesland van start

Lectoraat ook in Friesland van start

Inmiddels is het regioteam Friesland al een half jaar actief en beginnen de eerste contouren vorm te krijgen. Nadat Maaike de Jong vier maanden kwartier heeft gemaakt, is in januari het regiocoordinatorschap door ondergetekende opgepakt. De kenniskring is inmiddels...

Lees meer
Elk leven is uniek, waardevol en mag geleefd worden

Elk leven is uniek, waardevol en mag geleefd worden

Dit is de visie van Chavah, Leef-Leerhuis voor jonge moeders en nieuwe partner van ons lectoraat. De tieners en jonge vrouwen die bij Chavah komen, krijgen hulp geboden op het gebied van o.a. maatschappelijk functioneren, financieel functioneren, huisvesting en...

Lees meer
Healthy Ageing: De Krachten Gebundeld

Healthy Ageing: De Krachten Gebundeld

Een gezonde leefstijl staat volop in de belangstelling. Ook mensen met een verstandelijke beperking willen gezond leven, maar lopen daarbij tegen uitdagingen op. Ineke Delies en Els Geurts van het lectoraat zijn betrokken bij een onderzoek hiernaar. In februari 2017...

Lees meer
ScienceGuide: Internationaliseren op de grens met Duitsland

ScienceGuide: Internationaliseren op de grens met Duitsland

De Zomerschouw leverde ons mooie contacten op met ScienceGuide, hét podium voor hoger onderwijs, wetenschap en de kennissector. De afgelopen periode stonden we er 3 keer in: in juli over onze succesvolle Zomerschouw, in september over de wetswijziging lectoren in het...

Lees meer
Veel interesse voor lerende netwerken

Veel interesse voor lerende netwerken

Het lectoraat wordt steeds vaker gevraagd om mee te denken als het gaat om het thema ‘lerende netwerken’. De aandacht voor en het belang van samenwerken in netwerken is actueel. Hierbij gaat het vaak om complexe samenwerkingsrelaties, met uiteenlopende partijen en...

Lees meer

Sterk in het netwerk

In het lectoraat ‘Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie’ van lector Ineke Delies werken Alfa-college en Stenden Hogeschool samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties en studenten aan de regionale kenniseconomie in Groningen, Friesland, Drenthe en Noordoost-Overijssel.

Verhalen over verbindingen

Bestel 'Verhalen over verbindingen' na door hier te klikken. Verhalen over verbindingen', Ineke Delies en Fokko Bosker.

Stenden & Alfa-college

Bezoek de sites van Stenden Hogeschool en het Alfa-college.