duurzame innovatie
in de regionale
kenniseconomie

Het lectoraat

Hoe kunnen beroepsonderwijs en bedrijfsleven samen zorgen voor duurzame vernieuwingen op het gebied van gezondheid, wonen en toerisme in de regio? Daar deed het lectoraat ‘Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie’ onderzoek naar. Het proefschrift van dr. Ineke Delies, de leading lector, vormde de aanleiding voor het opzetten van het mbo/hbo-lectoraat.

Hoofddoel
Het hoofddoel van het lectoraat was het creëren en onderzoeken van gezamenlijke kennisallianties waarbij vorm gegeven werd aan nieuwe combinaties van leren en werken. Dit gebeurde in de regioteams Groningen en Friesland, Drenthe en Noordoost Overijssel rondom de bovengenoemde thema’s.

Het lectoraat:
– vormt creatieve combinaties tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven
– ontsluit kennis en ontwikkelt duurzame innovatieprocessen
– legt primair regionale verbindingen
– maar ook (inter)nationale, bijvoorbeeld in het Duitse grensgebied 

Het lectoraat is georganiseerd in twee thema’s en besloeg enkele aat twee regioteams. De thema’s die in de twee netwerken (of wel multidisciplinaire ketens ) centraal stondenaan, zijn:
– Gezondheid en Wonen
– Vrije Tijd in de regio 

Dr. Ineke Delies

Lector Ineke Delies volgde de opleiding Nederlands, handvaardigheid en kunstgeschiedenis aan de lerarenopleiding Ubbo Emmius en studeerde daarna Nederlandse taal en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar ze in 1983 afstudeerde. In de jaren daarna bekleedde ze diverse directiefuncties in het onderwijs, vaak met innovatie en externe contacten in haar portefeuille. Ze ontwikkelde onderwijsmethodes voor het Middelbaar Technisch Onderwijs en was initiator van grote interorganisatorische innovatieprojecten tussen onderwijs en bedrijfsleven. In 2009 promoveerde ze aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Haar proefschrift (pdf) luidt: ‘Verbindingskracht & Combinatie-vermogen, een empirisch onderzoek naar kennisallianties tussen beroepsonderwijs (ROC) en bedrijfsleven’. 

 

Tot december 2020 was ze lector van het lectoraat Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie.