duurzame innovatie
in de regionale
kenniseconomie

Podcasts

Op reis in de Regionale Kenniseconomie: Podcastserie van het Lectoraat Duurzame Innovatie

Ter gelegenheid van het eindcongres van het lectoraat van Ineke Delies, op 3 december 2020, is een serie podcasts gemaakt. In deze serie nemen een aantal Kenniskringleden de luisteraars mee op reis door het landschap van Noord Nederland, op zoek naar opbrengsten van ruim 10 jaar Lectoraat Duurzame Innovatie in de Regionale Kenniseconomie. De serie podcasts is een mooie verhalenbundel geworden over onderwijs, onderzoek, samenwerking met ondernemers en betrokkenen, multidisciplinair leren, waardecreatie en innovatie. De hosts van de podcasts zijn Akke Folmer, Patty  Veen, Brigitte Nitsch, Jantine Bouma, Sebo Boerma en Anke Arts. Ga mee op reis met ons!

 

Beluister de podcasts hier via Spotify:    Spotify

Beluister de podcast hier via Radio Public:  Radio Public

Beluister de podcasts hier via Google Podcasts:    Google podcasts

Beluister de podcasts hier via Breaker:    Breaker

Beluister de podcasts hier via Anchor:    Anchor

 

 

 

Podcast 7: De legacy na 12 jaar lectoraat

In gesprek: Sebo Boerma, Patty Veen, Anke Arts, Harold Hofenk en Jan van der Meulen

Verwacht: januari 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Podcast 6: innovatief leren in de buitenwerkplaatsen

In deze zesde podcast in de reeks podcasts van het Lectoraat Duurzame Innovaties in de Regionale Kenniseconomie gaan Berry van Holland, Nanda Vinken en Ilse Boersma in gesprek over innovatief leren op de werkplek. Er wordt met name gesproken over het belang hiervan en de diverse vormen vanuit het onderzoek naar buitenwerkplaatsen. Samen spreken ze over wat belangrijk is bij het inrichten van zo’n werkplaats. Wat zijn de verschillen in rollen tussen student, docent en de werkplek. Het gedachtegoed van het lectoraat heeft bij het Alfa college geleid tot een leergang voor docenten, ontwikkeld voor innovatief onderwijs. Deze leergang komt ook aan bod in deze podcast.  Tot slot worden principes van het lectoraat benoemd, welke duidelijk zichtbaar zijn in de onderzoeken over buitenwerkplaatsen en de leergang.

 

 

 

Podcast 5: Waardecreatie van student-leren op de werkplek

Interview met hoogleraar Maarten de Laat, Interviewer Anke Arts

In deze vijfde van de reeks podcasts van het Lectoraat Duurzame Innovatie in de Regionale Kenniseconomie neemt Anke Arts je mee op reis in de wereld van lerende netwerken. De focus ligt in deze podcast meer op waardecreatie en het zichtbaar maken van sociaal leren. Anke gaat samen met Maarten op zoek naar het zichtbaar maken van dat leren op de werkplek. Ze bespreken leren, innoveren en waardecreatie, waarbij studenten een belangrijke rol (kunnen) spelen. Aan bod komen onder andere de technologische ontwikkelingen die hun bijdrage leveren aan sociaal leren, maar ook het waardecreatiemodel, welke Maarten de Laat mee heeft doorontwikkeld. Een van de thema’s is wat de praktische toepasbaarheid is van waardecreatie van werkplekleren, zeker nu in deze bijzondere coronatijden.

 

 

Podcast 4: Gericht leren in een sociaal netwerk

In deze podcast gaan Sebo Boerma (Lerende organisaties – .bos Ontwikkeling in Organisatie),  Anna Veeneman (Strategie en beleid – Alfa-college), Martin Groters (ETFI & NHLStenden hogeschool) en Coby Arents (Strategisch opleiden – Treant) in op de werkende mechanismen van een sociaal netwerk dat gericht wil leren. Ze leggen de uitkomsten van hun onderzoeken uit het lectoraat naast elkaar. Dit zijn onderzoeken bij een ziekenhuis, een netwerk van bestuurders, living labs, de toeristensector en het onderwijs. Ze gaan in op de rol van een kennisagenda, diversiteit in het netwerk en gelijkwaardigheid in rollen. In het tweede deel bespreken ze de rol van leiderschap in dit soort netwerken. Welke kwaliteiten zijn daarbij van belang en hoe verdeel je die in het netwerk?

 

 

 

Podcast 3: Samen leren, co-creatie en duurzame innovaties in de regio

De multidisciplinaire kenniskring (MDK) bestaat 2 jaar in Friesland. Deze is ontstaan door het succes in de regio’s; Groningen en Drenthe. Brigitte Nitsch interviewt Karin Veldhuizen, eigenaar van watersportcamping Heeg, over haar belang als partner van het lectoraat. Na het werken in de zorgsector heeft ze de studie commerciële economie gedaan. Ze combineert de twee vakgebieden door het aanbieden van een verblijf dat energie brengt, tot inspiratie beweegt en geluksmomenten deelt. Dit gebeurt in samenwerking met bedrijven uit de creatieve sector. Karin heeft veel geleerd van de partners, het HBO en MBO onderwijs en hier samen projecten mee uitgevoerd. Een spin-off voor de hele regio op het gebied van wonen, gezondheid en vrije tijd. De afgelopen periode heeft geleid tot innovaties die daarvoor nooit mogelijk waren. Door het lectoraat heeft ze de nodige vlieguren gemaakt om haar te helpen door deze periode heen te komen.

 

 

Podcast 2Podcast 2: Crossovers gezondheid, wonen en vrije tijd

Drie kenniskringleden van ons lectoraat in gesprek over drie projecten met daarin drie verschillende vormen van wonen! Het Europapark, een bijzonder samengestelde wijk in Groningen. De 4 Elementen in Stroobos, een mini-maatschappij waar mensen met diverse achtergronden, disciplines en toekomstdromen samen werken en leren, van én met elkaar. En Chavah, een leef- leerhuis in de stad Groningen voor jonge moeders.
In deze casuïstiek staat de sociale kant van de crossovers tussen gezondheid, wonen en vrije tijd centraal. De boeiende verschillen en overeenkomsten o.a. op het gebied van vitaliteit en inclusie worden besproken. In gesprek: Kenniskringleden Harold Hofenk (Sportstudies Hanzehogeschool), Mariam Janssen (Gezondheidsstudies Hanzehogeschool) en Patty Veen (Sport en Bewegen Alfa-college)

 

Podcast 1: Samenwerken, waardecreatie en duurzame innovatie in Noord Nederland

Interview met Ineke Delies, Lector en Interviewer Akke Folmer

In deze eerste van een reeks podcasts van het Lectoraat Duurzame Innovatie in de Regionale Kenniseconomie nemen Ineke Delies, Lector, en Akke Folmer, docent-onderzoeker, je mee op reis in onze wereld van samenwerken, waardecreatie en duurzame innovaties in Noord Nederland. Ineke en Akke bespreken vanuit welke urgentie het lectoraat is ontstaan, wat het lectoraat inhoudt, met wie we samenwerken, hoe ons werk er in de alledaagse praktijk uitziet, en hoe belangrijk innovatiekracht van het regionale bedrijfsleven is voor de toekomst. Aan bod komen onder andere hoe we samen met het regionale bedrijfsleven werken aan versterken van combinatievermogen en innovatiekracht en hoe dit kan leiden tot unieke en veelbelovende crossovers.