duurzame innovatie
in de regionale
kenniseconomie

Artikelen en onderzoeksrapporten

Artikelen

Projectplan ReCoMa-Lab, compleet
Artikel Zorgvilla_OnderwijsGezondheidszorg
Eindrapportage HPBO ReCoMa-Lab
Artikel OG Best practices-versie 3
Marktonderzoeksverslag MO1 HLH formule 

 

Onderzoeken

Verslaglegging Gekleurd Grijs pilot
Verslag over Weiterbilding fur Gesundheitsberufe an Hochshulen im Kontext des lebenslanges Lernen
UNESCO Geopark Visitor management 09-04-20
TCF rapportage advies 2
RIF Klooster presentatie buitenkringbijeenkomst 5 juli 2016
RIFLectoraat en Recoma lab in perspectief Visie startdocumen
Research report value creation in tourism networks_
Research argo-tourism report
Park Avenue september 2016
Publicaties 2018 Lectoraat
Kids first
Praatplaat leergang
3630_lo52018.compressed
ArtikelVSKboundaryTransitiekunde – aanpassing arnold
verzamel PPP voor gastcollege MA MILTEM 22 nov 2019
Verslag Proeftuin van Weldadigheid 2.0^J door Louise de Vries en Ilse Klopstra docx
Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2017
NVZ_reisgids_260319 reactie Sebo
20160606 Landscape Diana v2

 

Algemene informatie

Lerende Netwerken Conveners boekje

 

Proefschrift

Het proefschrift van lector Ineke Delies vormt de inhoudelijke basis voor de projecten binnen het lectoraat. Dit proefschrift omvat een empirisch onderzoek naar kennisallianties tussen beroepsonderwijs (ROC) en bedrijfsleven. Het lectoraat doet daarom onderzoek en initieert en/of neemt deel aan projecten. Door dit te doen met studenten en docenten van Alfa-college en Stenden Hogeschool zorgen we ervoor dat de opgedane praktijk- en onderzoekservaring uiteindelijk terugkomt in het onderwijs. – Verbinden en combineren – Inaugurale rede van Ineke Delies (pdf)

 

Diversen

Schouwmiddag reflectie onderwijs kardinge 30-01-2020
Symposium samenvatting Visie
Zomerschouw achteraf
Rapport conferentie, Overzicht bedrijvenpartners
MDK 2.2 26 mei 2016 (driehoek)
Jaarverslag 2017 lectoraat IDelies