test VERKENNING OPRICHTING KOLONIENKENNISKRING ONDERNEMERS FREDERIKSOORD EN VEENHUIZEN | Regionale Kennis Economie

duurzame innovatie
in de regionale
kenniseconomie

De Maatschappij van Weldadigheid streeft ernaar om te worden opgenomen op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Onlangs was er een bijeenkomst in Hotel Restaurant Bitter en Zoet, locatie Veenhuizen. Betrokken ondernemers van Frederiksoord en Veenhuizen kwamen hier bijeen om te kijken wat ze voor elkaar kunnen betekenen.

Meer dan 200 jaar gaan we terug in de tijd. Johannes van den Bosch komt met een ambitieus plan om de armoede in ons land te bestrijden – door het oprichten van de stichting van landbouwkoloniën. Dit is het begin van de invloedrijke geschiedenis van de Maatschappij van Weldadigheid. De Proefkolonie Frederiksoord wordt als eerste opgericht om arme stedelingen te ontvangen en ze te voorzien in een eerste levensbehoefte. Ze krijgen steun die nodig is waardoor ze een betere toekomst kunnen opbouwen. De Maatschappij van Weldadigheid loopt daarmee ver vooruit op de rest van Nederland.

BOEIEN EN BLOEIEN 

Deze historie moet behouden blijven. Niet alleen voor Frederiksoord maar ook voor Veenhuizen (Drenthe). Beide oorden hebben niet alleen een krachtige historie en mooie landschappen gemeen, maar zijn beiden een kolonie binnen de Maatschappij van Weldadigheid. Betrokken ondernemers zien hier kansen en zijn bedrijven gestart (en niet zonder succes) waardoor beide plaatsen steeds meer op de kaart komen te staan. Stichting VCT, Veenhuizen Boeit, Frederiksoord Bloeit en de Maatschappij van Weldadigheid hebben het initiatief genomen om ondernemers bij elkaar te brengen met als doel: samen sterker te kunnen ontwikkelen. Ze worden hierbij ondersteund door het Lectoraat Duurzame Innovatie in de Regionale Kenniseconomie van NHL Stenden en het Alfa-college.

Want uiteraard is het niet alleen van belang om dit cultureel erfgoed te behouden maar ook nieuwe ontwikkelingen te stimuleren. De Maatschappij van Weldadigheid streeft ernaar om opgenomen te worden op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Toekomstgerichte samenwerking is daarom van groot belang.

 

Hotel Restaurant Bitter en Zoet

Hotel Restaurant Bitter en Zoet

BIJEENKOMST VEENHUIZEN 

Donderdag 6 februari was er daarom een bijeenkomst in Hotel Restaurant Bitter en Zoet (Veenhuizen) voor de oprichting van Koloniënkenniskring Ondernemers Veenhuizen en Frederiksoord. Enkele ondernemers, uit de regio, waren hierbij aanwezig en Ineke Delies vanuit het lectoraat. Niet alleen bedoeld om te kijken hoe we kennis met elkaar kunnen delen, maar met name ook om te kijken naar de toekomst. En welke rol speelt de UNESCO status straks voor de ondernemers? Een duurzame en toekomstgerichte samenwerking tussen Veenhuizen en Frederiksoord is belangrijker dan ooit. Met andere woorden: Hoe kunnen we blijven ‘boeien en bloeien’? Vanwege het besef dat een UNESCO status ook maar een label is en de mensen eromheen het succes moeten maken, is het van belang om te weten hoe je straks met deze ontwikkeling omgaat. Dit roept vragen op: ‘Hoe verbinden we ons met de bewoners en hoe leren we van elkaar?’

LEREN VAN ELKAAR EN SAMENWERKEN 

Met een groepje betrokken ondernemers wordt daarom gekeken hoe ze zich samen sterker kunnen ontwikkelen. De bijeenkomst wordt geleid door Ineke Delies (lector NHL Stenden en het Alfa-college). Met als rode draad: het inrichten en onderhouden van een duurzaam lerend netwerk van voorlopende en innovatieve ondernemers.

Betrokken ondernemers en lector Ineke Delies

Vanuit hier zal de eerste Koloniënkenniskring zich gaan ontwikkelen. Leren van elkaar en samenwerken vanuit verschillende disciplines is van belang. Maar ook: hoe krijgen we de juiste partners bij elkaar en hoe kunnen we andere ondernemers erbij betrekken. Sterke partners zijn essentieel voor het succes van dit initiatief. De koplopers fungeren als leiders. Klein beginnen en in een later stadium opschalen. ‘Alleen kun je snel, maar samen kom je verder’, is het motto van deze middag. De eigenaars van Hotel Restaurant Bitter en Zoet worden als dé pioniers genoemd van Veenhuizen. Zij zijn met name de koplopers en initiatiefnemers (o.a. Theater Het Pauperparadijs).

Gedeputeerde Cees Bijl

Cees Bijl (gedeputeerde Provincie Drenthe) schuift later op de middag aan om iedereen op de hoogte te houden van de voortgang wat betreft de UNESCO status. Het dossier is ingediend en hij is optimistisch – pas half juli weten we meer hierover. Hij voelt zich zeker verbonden als het gaat om dit mooie culturele erfgoed. Wat levert deze werelderfgoed status op? Niet alleen een ‘sterrenstatus’ maar ook extra toeristen en positieve aandacht. Maar ook het behoud van dit mooie culturele erfgoed voor toekomstige generaties.