test Waardecreatie in Toerisme | Regionale Kennis Economie

duurzame innovatie
in de regionale
kenniseconomie

Waarde creatie in toerisme

In de eerste week van April presenteerde Brigitte Nitsch ons lectoraat en de toepassing daarvan in toerisme in de bijzondere plaats Zaragoza. Het gebeurde tijdens een docentenuitwisseling in het kader van Erasmus plus waarvoor docenten worden uitgenodigd om 8 uren te presenteren waar ze onderzoek in doen.

Het was een interessante ervaring omdat al snel bleek dat het zuidelijk deel van Europawaarde tracht te kwantificeren. Het lerende karakter van een netwerk of activiteit wordt uitgerukt in getallen, winst, omzet. In Duitsland en noord Italië werken de hogescholen duidelijk meer samen met het bedrijfsleven en is er aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Bijvoorbeeld de hogescholen in Augsburg en Castallanza (Italië). Qua onderwijsconcepten blijkt dan ook dat we toch veel samen hebben met de Engelse universiteiten. Al met al kan geconcludeerd worden dat deze week een lerend netwerk ontstond, al was het van korte tijd. We hebben veel gediscussieerd over kwalitatief en kwantitatief onderzoek, duurzame ontwikkeling en klimaatverandering, politiek, Brexit en de inhoud van hogeschool onderwijs voor de toekomst. Het heeft energie en inspiratie voor de onderwijsontwikkeling op NHL Stenden.