test ‘Bij De 4 Elementen wordt leren weer leuk’ | Regionale Kennis Economie

duurzame innovatie
in de regionale
kenniseconomie

Bij De 4 Elementen zien wij dagelijks waartoe onze deelnemers vanuit het Begeleid Wonen en Werken traject in staat zijn en hoe ze zich ontwikkelen met de juiste begeleiding, uitdaging en persoonlijke aandacht. Dat is veel meer dan vaak voor mogelijk wordt gehouden in de reguliere zorg. Maar vaak is de stap te groot om een opleiding te kunnen volgen en zo verder te groeien. Waarom dan niet andersom denken: haal de opleiding naar hier en groei met elkaar verder!
Met deze innovatieve vraag meldde Janny Reitsema van D4E zich bij het lectoraat. Kunnen we D4E ontwikkelen tot een buitenwerk- en leerplaats waar zowel MBO en HBO studenten als deelnemers samen werken en leren? Leren van en met elkaar in een inspirerende leeromgeving met ruimte om eigen passie en talenten te ontdekken en ontwikkelen. Hieronder ligt de overtuiging ten grondslag dat vertrouwen geven en uitgaan van eigen verantwoordelijkheid en kracht leidt tot positieve zelfwaardering, verhoging van de eigen effectiviteit en optimale ontwikkeling binnen de eigen mogelijkheden.
Een prachtig initiatief maar hoe te realiseren? Multidisciplinaire en multilevel (Wajong/MBO/HBO) studentgroepen hebben gezamenlijke leerdoelen op het gebied van 21st century skills zoals ondernemende– communicatieve– sociale– creatieve- en leervaardigheden, echter ze zijn ook gebonden aan specifieke vakkennis en opleidings- of exameneisen die deels wel maar niet volledig gedekt worden op deze wijze.
Na veel praten zijn we gewoon maar begonnen. Al doende leren! Met kleine, zoveel mogelijk multidisciplinair en multilevel, projecten op het gebied van bouw, facilitair, horeca, leisure, voeding, zorg, welzijn en combinaties hiervan. Daarnaast zijn er continu meerdere stagiaires verbonden aan D4E.
Er is een zelfreflectiemodule ontwikkeld en gestart met een lessenreeks 21st century skills voor beginnende professionals. Docenten van het Alfa-college en de Hanzehogeschool zijn betrokken bij de projecten en bij de begeleiding van studenten op de werkvloer. Dit alles echter in een beginstadium! Het blijft zoeken hoe het bijzondere met het reguliere onderwijs te verbinden.
Vanuit het lectoraat worden alle processen gemonitord. De eerste resultaten zijn positief en sluiten aan bij de ervaringen die D4E al heeft met deelnemers en MBO-stagiaires. Uit gesprekken met studenten blijkt dat ze zelfstandiger worden, meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces en soms andere beroepskeuzes maken. Ze zeggen meer te leren dan op school vooral omdat ze het gevoel hebben met iets zinvols bezig te zijn. Ze voelen zich meer betrokken bij de werkzaamheden, meer eigenaar daarvan en een gelijkwaardige medewerker van de instelling. Dit motiveert enorm en smaakt naar meer!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mariam Janssen of kijken op de website van De 4 Elementen http://www.de4elementen.nl

Mariam Janssen / m.janssen@pl.hanze.nl
kenniskringlid Regioteam Groningen