test Nieuw onderzoek in lerende netwerken | Regionale Kennis Economie

duurzame innovatie
in de regionale
kenniseconomie

Nieuw onderzoek in lerende netwerken

Op de site van Zorgpact staat een mooi artikel over de bijeenkomst van het bestuurlijk lerend netwerk van 12 november jl.: “Besturen vanuit de omgekeerde piramide”.

Vanuit het onderzoeksprogramma ‘Lerende Netwerken en Conveners’ onderzoekt Anna Veeneman dit prachtige netwerk Zorgpact. In ons onderzoeksprogramma voeren we praktijkonderzoek uit om zo meer te weten te komen over de werkzame mechanismen van lerende netwerken en welke rol leiderschap daarin speelt. Leiderschap definiëren we hier vanuit de twee kernbegrippen Verbindingskracht & Combinatievermogen van het Lectoraat Duurzame Innovatie in de Regionale Kenniseconomie. Tevens kijken we naar leiderschap als een kwaliteit van het netwerk zelf, dus het geheel van leiders en volgers in hun situatie.

https://zorgpact.nl/verhalen/besturen-vanuit-de-omgekeerde-piramide