test Boeiende minor Da Vinci in Europapark | Regionale Kennis Economie

duurzame innovatie
in de regionale
kenniseconomie

Maandag 3 september 2018 zijn er 48 studenten van de Hanzehogeschool gestart met de honoursminor Da Vinci. Deze studenten hebben allemaal een verschillende achtergrond. Of je nu HRM studeert, techniek, sport of bedrijfseconomie, zolang je de motivatie hebt om je te ontwikkelen tot innovatieprofessional ben je bij deze minor op de juiste plek. Je leert je creatieve vaardigheden en talenten te ontwikkelen, je werkt samen met anderen om complexe problemen op te lossen en je krijgt de vrijheid je eigen onderwijs vorm te geven.

De opdracht die de studenten aan het begin van de week hadden gekregen, bestond uit het creëren van een healthy lifestyle samenleving in de wijk Europapark waarbij de verschillende doelgroepen al bekend waren. De ouderen, jonge gezinnen, ondernemers, werkenden en studenten maken deel uit van de samenleving. Het was aan de studenten de taak de verborgen vraag te achterhalen in de wijk. Waar heeft de wijk behoefte aan op het gebied van healthy lifestyle? En hoe kan dat gerealiseerd worden?

In deze minor leren de studenten de zogenaamde Design Thinking-methode toepassen. Kenmerkend van deze methode is doen, doen en doen.  Het opdoen van (nieuwe) ervaringen wordt gebruikt om van te leren. De wereld verandert snel en daarom is het belangrijk om te leren van nieuwe problemen en ervaringen op te doen. De design thinking methode start met de fase van empathize. In deze fase zoek je empathie bij de eindgebruiker. Middels interviews probeer je de eindgebruiker te begrijpen zonder daar een oordeel aan te hangen. De volgende fase is define. Hierin verduidelijk je de context en neem je beslissingen. Hierna kom je in de ideate fase waarin ideeën worden gedeeld. In de fase die hierop volgt maak je een prototype. Je maakt het concreet en tastbaar. Tenslotte volgt de test fase waarin je het prototype gaat uitproberen. De design thinking methode is een langdurig proces en kan telkens opnieuw worden toegepast. Ook maakt de minor gebruik van de effectuation theory. Deze theorie staat eigenlijk voor het feit dat onverwachte gebeurtenissen geen bedreigingen zijn, maar juist kansen.

Op vrijdag 7 september was de finale van deze intensieve ondernemingsweek. Naast werken op locatie bij wooncomplex de Leyhoeve en FC Groningen, werden bij Menzis de eind-pitches gegeven door de studenten. De prototypes ‘wij samen’ en de ‘babbelbank’ sprongen eruit. In ‘wij samen’ staat een buddysysteem tussen ouderen en studenten centraal en de ‘babbelbank’ is een fysieke ontmoetingsplek. Een mooie opbrengst.