test Gezond leven met een beperking | Regionale Kennis Economie

duurzame innovatie
in de regionale
kenniseconomie

Een gezonde leefstijl staat volop in de belangstelling. Mensen worden bewuster en richten de aandacht op gezonde maaltijden en meer bewegen. Ook mensen met een verstandelijke beperking willen gezond leven, maar komen meerdere uitdagingen tegen om dit te doen. Zij hebben ondersteuning nodig van professionele begeleiders en een (fysieke) leefomgeving die gezond gedrag stimuleert. Maar hoe doe je dat?

Deze vraag stond in mei op het MDK in Groningen centraal. In februari 2017 is het onderzoek ‘De krachten gebundeld (DKG)’ van start gegaan. DKG gaat onderzoeken hoe mensen met een verstandelijke beperking kunnen worden geholpen in het ontwikkelen en ook behouden van een gezonde leefstijl. Het onderzoek richt zich op de professionele begeleiders en op de directe  omgeving.
Uiteindelijk wordt een leertraject ontwikkeld waarmee begeleiders kunnen worden geschoold in het geven van goede ondersteuning. Dit leertraject kan dan worden aangeboden aan de verschillende instellingen en scholen. dr. Aly Waninge (lector Healthy Ageing, Allied healt care and nursing) stuurt het onderzoek in Groningen aan. Annelies Overwijk, ook werkzaam bij de Hanzehogeschool, is projectleider.

Beiden bespraken het onderzoek in Groningen omdat het onderwerp in veel meer instellingen aan de orde is. De twee zetten niet alleen het waarom uiteen, maar gaven ook een inkijkje in de onderzoeksmethodologie. Ook studenten van Alfa-college Zorg en Welzijn verrichtten observaties, door middel van video-opnames van de interactie tussen begeleiding en zorgvragers. Het participeren aan dit onderzoek is voor de studenten een boeiende leerervaring.

Els Geurts / ge.geurts@alfa-college.nl
kenniskringlid Groningen