test Musea als platforms voor duurzame ontwikkeling | Regionale Kennis Economie

duurzame innovatie
in de regionale
kenniseconomie

Maaike de Jong, onderzoeker en onderzoekscoördinator heeft 10 weken lang de rol van musea als interactief community platform verkend.

Het is de meeste mensen wel bekend dat musea boeiende educatieve ervaringen kunnen bieden. Daarnaast streven moderne musea ernaar om een context te bieden voor duurzame ontwikkeling. Tevens willen zij een bron van inspiratie zijn voor de toekomst van vitale steden, regio’s of communities.

Maaike heeft onderzocht wat voor belevenissen deze musea bieden. Wat voor tentoonstellingen en programma’s bieden deze culturele instelling? Het gaat hierbij om hedendaagse thema’s als (sociale)innovatie, culturele diversiteit en het nadenken over de toekomst van de gemeenschap. In hoeverre zijn deze musea in hun rol als hedendaags platform een katalysator voor gesprekken, en een gastvrije plek om te verkennen, te ontdekken, te reflecteren en plezier te maken?

Daarnaast heeft Maaike gekeken in hoeverre (inter)nationale netwerken de gemeenschap en stakeholders samenbrengen in gesprekken over de duurzame ontwikkeling van vitale regio’s vandaag en in de toekomst. Zij heeft hiervoor een aantal toonaangevende musea bezocht zoals het District Six Museum in Kaapstad, het Humbolt Forum in Berlijn en het Museum of Boulder in de USA. Haar bevindingen worden met onderwijs, culturele instellingen en andere stakeholders gedeeld.

Maaike de Jong / maaike.de.jong2@stenden.com
kenniskringlid Friesland