test Witteveen in race voor dorpsvernieuwingsprijs | Regionale Kennis Economie

duurzame innovatie
in de regionale
kenniseconomie

In Witteveen is het begrip naoberkracht met verve nieuw leven ingeblazen. En dat blijft niet onopgemerkt. In november won het dorp de Henk Aalderinkprijs van het samenwerkingsverband voor plattelandsgemeenen. En eind 2017 werd ook bekend dat de landelijke dorpsvernieuwingsprijs aan Witteveen is toegekend. Dit betekent dat het dorp nu meedingt voor de Europese dorpsvernieuwingsprijs.

Op 25 mei jl. heeft een internationale jury het dorp bezocht en heeft Witteveen zich op veel manieren gepresenteerd. Ook de betrokkenheid van het onderwijs is in de vorm van een filmcompilatie toegelicht door Falco de Klerk Wolters, academiedirecteur Leisure & Tourism van NHL Stenden Hogeschool. Ook de jury liet door haar vragen zien dat de samenwerking en betekenis voor het onderwijs zeker hun nieuwsgierigheid wekte.

Witteveen is één van de dorpen betrokken bij het project Dorpszorg, waar vanuit het lectoraat samen met Welzijnswerk Midden Drenthe, de gemeente en het dorpenoverleg de initiatieven vanuit de dorpen worden ondersteund. Burgerinitiatieven vragen om een andere houding en aanpak van professionele partijen. De initiatieven vanuit Witteveen laten deze nieuwe verhoudingen duidelijk zien. In Witteveen heeft dorpszorg de naam noaberkracht gekregen: allerlei verschillende vormen van omzien naar elkaar worden door de inwoners van het dorp omarmd en gedragen. Belangrijk voor de kwaliteit van de leefomgeving en de sociale cohesie in het dorp.
En we wachten af of de Europese prijs ook naar Drenthe wordt gehaald, voor de naoberkracht in Witteveen zal het vast geen verschil maken.