test Multidisciplinair werken aan leefstijl | Regionale Kennis Economie

duurzame innovatie
in de regionale
kenniseconomie

In de nieuwsbrief van februari hebben wij u kort iets verteld over nieuwe lectoraatspartner Chavah, Leef-Leerhuis voor jonge moeders in de stad Groningen. “Elk leven is uniek, waardevol en mag geleefd worden.”

Dit is de visie van Chavah. De tieners en jonge vrouwen die bij Chavah komen, krijgen hulp geboden op het gebied van o.a. maatschappelijk functioneren, financieel functioneren, huisvesting en zingeving. Ze kunnen een jaar in het huis verblijven, vaak vanaf ongeveer 7 maanden zwangerschap.

In maart konden we al van start met multilevel en multidisciplinair werken aan een leefstijlprogramma voor de meiden die bij Chavah verblijven. 6 studenten van diverse opleidingen gaan in het kader van hun minor Healthy Ageing bezig met de ontwikkeling van een programma gericht op o.a. beweging, voeding, sociaal netwerk en empowerment.

Een fantastische mix van studenten die onder begeleiding van Chavah en kenniskringleden van het lectoraat aan het werk zijn. De studenten zijn afkomstig van de volgende opleidingen: Voeding en Diëtiek (HBO), Sociaal Pedagogisch Hulpverlening (HBO), Toegepaste Psychologie (HBO), Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (HBO) en Sport en Bewegen (MBO).

Patty Veen / p.veen@alfa-college.nl