test Lectoraat ook in Friesland van start | Regionale Kennis Economie

duurzame innovatie
in de regionale
kenniseconomie

Inmiddels is het regioteam Friesland al een half jaar actief en beginnen de eerste contouren vorm te krijgen. Nadat Maaike de Jong vier maanden kwartier heeft gemaakt, is in januari het regiocoordinatorschap door ondergetekende opgepakt.

De kenniskring is inmiddels compleet, en bestaat uit Maaike de Jong, Marjolanda Hendriksen, Brigitte Nitsch en Martin Groters. We zijn nog in gesprek met het MBO om ook van daaruit zo snel mogelijk docenten aan te trekken zodat we meerwaarde kunnen creëren door multilevel en multidisciplinair te gaan werken.

Gezamenlijk met Ineke is de regiokleur verkend en de volgende stap is organisaties voor de multidisciplinaire (MDK) keten te benaderen. Inmiddels hebben verschillende organisaties toegezegd mee te willen participeren in de kenniskring. Plan is om eind maart de eerste bijeenkomst met de MDK te beleggen om gezamenlijk tot de eerste kennis- en innovatievragen te komen. Voorlopig focussen we ons op het thema leisure, hospitality en welzijn, benaderd vanuit een leisureperspectief.

Maaike doet momenteel onderzoek in Zuid-Afrika, Brigitte zal zich gaan richten op quality of life van communities, Marjolanda maakt de connectie met zorg en welzijn, en ikzelf ben momenteel met het werkveld kennisvragen omtrent festivalisering aan het formuleren. De focus ligt daarbij op de sociale domensie van festivals, inclusie en lokale participatie zijn daarbij kernbegrippen.
Kortom, er gebeurt al van alles in Fryslân, wordt vervolgd….

Martin Groters / martin.groters@stenden.com