test Healthy Ageing: De Krachten Gebundeld | Regionale Kennis Economie

duurzame innovatie
in de regionale
kenniseconomie

Een gezonde leefstijl staat volop in de belangstelling. Ook mensen met een verstandelijke beperking willen gezond leven, maar lopen daarbij tegen uitdagingen op. Ineke Delies en Els Geurts van het lectoraat zijn betrokken bij een onderzoek hiernaar.

In februari 2017 is het onderzoek “De krachten gebundeld” gestart. Met dit onderzoek gaan de Rijksuniversiteit Groningen en het Radboud MC Nijmegen, samen met 19 zorgorganisaties en 5 onderwijsorganisaties, onderzoeken hoe een gezonde leefstijl bij mensen met een verstandelijke beperking kan worden bewerkstelligd.

Het onderzoek is onderverdeeld in fasen en op grond hiervan zal een ondersteunend leertraject worden ontwikkeld. Uiteindelijk wordt dit leertraject in het werkveld, en op scholen, uitgezet. Op deze manier zullen (toekomstige) begeleiders beter zijn voorbereid op het gebied van gezondheidsondersteuning bij mensen met een verstandelijke beperking.

Vanuit het lectoraat zijn Ineke Delies en Els Geurts nauw betrokken bij het onderzoekontwerp, en bij de manier waarop MBO- en HBO studenten kunnen participeren. In de regio Groningen doen meerdere organisaties uit de sector mee. Binnenkort zullen enkele MBO-studenten (Alfa-college Welzijn en Zorg) in deze organisaties gaan observeren, onder meer door video’s te maken en te analyseren. Het participeren aan dit onderzoek is voor de studenten een boeiende leerervaring. Daarnaast kunnen de beelden en bevindingen gebruikt worden als lesmateriaal.

Voor het lectoraat is het interessant om te onderzoeken op welke manier de samenwerking tussen het onderzoeksteam en het lectoraat gestalte krijgt, en hoe deze samenwerking voor alle deelnemende partijen en voor het onderzoek van meerwaarde is.
Zie ook: https://www.zonmw.nl/nl/