duurzame innovatie
in de regionale
kenniseconomie

Lectoraat Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie

Het lectoraat Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie is na drie perioden van telkens vier jaar per december 2020 beëindigd. Het afsluitende congres op 3 december 2020 Reisgenoten in Praktijklandschappen bood een mooi overzicht van wat er bereikt is en welke vervolgstappen kansrijk zijn. Lector Ineke Delies blikte in haar afscheidslezing terug op resultaten, plaatste enkele behartenswaardige kanttekeningen op grond van ervaringen en onderzoek en belichtte enkele door haar aanbevolen vervolgstappen.

Vanaf de start in 2009 van het lectoraat Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie is stelselmatig gewerkt aan het leggen van dwarsverbanden en de creatie van innovatie samenwerkingsvormen tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven. De vruchten van de veelkleurige initiatieven die de methodiek heeft opgeleverd zijn rijk en divers. Het praktijkonderzoek dat binnen het lectoraat plaatsvond heeft zich door de tijd heen al doende stap voor stap ontwikkeld. De resultaten hebben bijgedragen aan nieuwe inzichten binnen onderwijsorganisaties, overheden en het werkveld. Het lectoraat heeft op succesvolle wijze sociaaleconomische innovatievraagstukken uit de regio aangepakt en daarbij een methodiek ontwikkeld die ook voor anderen toepasbaar is. Met name de realisatie van lerende (kennis)netwerken en de rol van verbindende leiders (aangeduid als ‘conveners’) dragen volgens het lectoraat bij aan de vorming van duurzame praktijklandschappen.

Pleisterplaatsen die onderwijs & werkveld verbinden

De alternatieve, rijk geïllustreerde reisgids Pleisterpaatsen die onderwijs & werkveld verbinden biedt kort en bondig een overzicht van karakteristieke pleisterplaatsen waar leren en praktijk samenkomen, handvatten voor toepassing van de methodiek en een uitleg over de taal & cultuur van het lectoraat Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie (winkelprijs €17,50)

Bestellen van dit boek kan met een mail naar ronald@ronaldboiten.nl o.v.v. naam en bezorgadres.

Liever lezen als E-book? U vindt de link naar al onze  E-books op onze ‘Boeken’ pagina

Verbindingskracht in vluchtige tijden | Connectivity in volatile times

Interesse in het boek van de lezing van lector dr. Ineke Delies Verbindingskracht in vluchtige tijden (winkelprijs €15)?
Deze publicatie bevat persoonlijke & wetenschappelijk observaties en kanttekeningen bij twaalf jaar lectoraat en aanbevelingen voor de toekomst. De tekst is Engels/Nederlands.

Bestellen van dit boek kan met een mail naar ronald@ronaldboiten.nl o.v.v. naam en bezorgadres.

Liever lezen als E-book? U vindt de link naar al onze  E-books op onze ‘Boeken’ pagina

NHL Stenden hogeschool & Alfa-college

Bezoek de sites van NHL Stenden hogeschool en het Alfa-college.