duurzame innovatie
in de regionale
kenniseconomie

Waardecreatie in Toerisme

Waardecreatie in Toerisme

Waarde creatie in toerisme In de eerste week van April presenteerde Brigitte Nitsch ons lectoraat en de toepassing daarvan in toerisme in de bijzondere plaats Zaragoza. Het gebeurde tijdens een docentenuitwisseling in het kader van Erasmus plus waarvoor docenten...

Lees meer

‘Bij De 4 Elementen wordt leren weer leuk’

Bij De 4 Elementen zien wij dagelijks waartoe onze deelnemers vanuit het Begeleid Wonen en Werken traject in staat zijn en hoe ze zich ontwikkelen met de juiste begeleiding, uitdaging en persoonlijke aandacht. Dat is veel meer dan vaak voor mogelijk wordt gehouden in...

Lees meer
Nieuw onderzoek in lerende netwerken

Nieuw onderzoek in lerende netwerken

Nieuw onderzoek in lerende netwerken Op de site van Zorgpact staat een mooi artikel over de bijeenkomst van het bestuurlijk lerend netwerk van 12 november jl.: "Besturen vanuit de omgekeerde piramide". Vanuit het onderzoeksprogramma ‘Lerende Netwerken en Conveners’...

Lees meer
Leuk zo’n festival, maar vergeet de bewoners niet

Leuk zo’n festival, maar vergeet de bewoners niet

Het festivalseizoen zit er weer op! Voor velen het moment om de balans op te maken voor de toekomst; festivals zijn dan ook volop in het nieuws. In de Leeuwarder Courant (03-09-2018) werd bijvoorbeeld aandacht besteed aan de duurzaamheidsaspecten van festivals. Hoewel...

Lees meer
TripAdvisor als wetenschappelijke methode van onderzoek

TripAdvisor als wetenschappelijke methode van onderzoek

Maaike de Jong, onderzoeker binnen het lectoraat verricht onderzoek (met en zonder studenten) naar TripAdvisor als wetenschappelijke methode van onderzoek. Zij heeft o.a. onderzoek gedaan naar het creëren van ‘sustainable communities’ binnen crossovers op het gebied...

Lees meer

Sterk in het netwerk

In het lectoraat ‘Duurzame innovatie in de regionale kenniseconomie’ van lector Ineke Delies werken Alfa-college en NHL Stenden hogeschool samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties en studenten aan de regionale kenniseconomie in Groningen, Friesland, Drenthe en Noordoost-Overijssel.

Verhalen over verbindingen

Bestel 'Verhalen over verbindingen' na door hier te klikken. Verhalen over verbindingen', Ineke Delies en Fokko Bosker.

NHL Stenden hogeschool & Alfa-college

Bezoek de sites van NHL Stenden hogeschool en het Alfa-college.